羅斯製造

m a d e . b y r o s s . n e t

結婚記事-I: 為什麼要上頭?仲要找好命婆和好命佬?

剛剛完成了一個人生大事,應該好好的把該寫的都記錄一下,但現在科技發逹,整婚禮的過程都已經好好的記錄下來了(吧?)。不過,心裡面的事還是應該給自己一個交代。

先把一些自己覺得有得著的事記一下,怕自己會忘記呀!

記得婚禮的前一天,要做一些儀式,包括"離阿婆"和"上頭",離阿婆就係拜拜神,告訢祖先們,我要離開婆家,自成一家了。

真的是一個完全唯心儀式,心意行頭~!

然後就係上頭了,睇戲都睇得多:“一梳梳到尾,二梳白髮齊眉,三梳兒孫滿地”~!其實為乜呢?我就和在場的好命婆和好命佬聊過。

好命婆和好命佬是我兩個在大陸的親友,大舅父和大舅母,有兒有孫,好好命~!儀式前期和後期工夫用不到我粗心,過程簡單到爆,就係梳三下頭。

就在等香燭燒完的過程中,我和大舅父聊起了這些儀式到底是在搞什麼?係呀~!我就是這樣的一個人,乜都要知點解。當然,他們也沒有想法,除了祝福還有什麼用呢?我其實有自己的想法,作為上頭這個儀式的關鍵人物,好命婆同好命佬,確實係有必要的,因為,已經成為好命人的他們,對於婚姻,已經係經驗豐富了,也有自己的一套見解,比起不可以做我上頭“選手”的爸媽,他們對我這個新郎哥說的每一句話,都係驗豐分享,實用指導。

然後,他說了一個故事:咩人做咩o野~!

「話說很久以前有個有錢人,佢當然係好有錢啦,仲有四個老婆,佢每日都好煩,煩住點先可以保住尐錢,點先可以搵更多錢,點先可以讓老婆們“幸福快樂”,總知就係煩啦~!而通常依尐有錢佬都有一個好窮o既鄰居,佢係收買佬,每日早出晚歸,收下垃圾,賣下寶貝,但佢每天都好準時上下班,回到家佢老婆也必定會煮好飯等佢,飯後也沒有其他節目,就只係坐係家門外,彈下破木琴,兩公婆都好開心,每天過得很快樂,也沒什麼煩惱。有錢佬的老婆就很不爽的問佢老公,點解收買佬咁鬼窮都咁開心?有錢佬就笑笑口咁講,妳想佢唔開心之嘛,超容易。真的嗎?佢老婆就聽佢老公講,去金庫拿了一袋金,急急腳咁就去到收買佬屋企,拿拿臨咁就畀o左袋畀佢,因為見到佢兩公婆咁可鄰就送尐金畀佢地去做下生意仔。結果收買佬就畀了生意佬,但佢地家就再聽唔到每晚的木琴聲了。而不久,生意佬兩公婆很快就覺得這不是他們該過的生活,然後又做回收買佬了。有錢佬的老婆們也終於都知道原因~!」

係囉,其實就係咁,做人就係咁,過自己要過的生活,只要兩夫妻都開開心心,簡單的生活也沒什麼不好的。

One Response to “結婚記事-I: 為什麼要上頭?仲要找好命婆和好命佬?”

  1. Bichomel 說道:

    簡單的生活也不錯~ 我也這麼覺得… :P

Leave a Reply


%d 位部落客按了讚: